اتصالات

۱- دنده ای :

وارد کننده و تهیه کننده اتصالات دنده ای با آلیاژهای ۳۰۴ ، ۳۱۶ ، در کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰

۲- جوشی  : 

وارد کننده و تهیه کننده اتصالات جوشی  با آلیاژهای ۳۰۴ ، ۳۱۶ ، در کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰ 

  • دسته بندی: اتصالات

دریافت کاتالوگ