استنلس های دابلکس

دابلکس چیست؟

استنلس استیل های دابلکس بطور کلی از نظر مقاومت در سطح بالاتری نسبت به انواع معمول استنلس های بگیر و نگیر قرار دارندو پر مصرف ترین آنها نوع ۴۴۶۲/۱ EN می باشد.

انواع استنلس های دابلکس

۱- ASTM EN
۲- ۳۲۱۰۱S 4162/1
۳- ۳۲۳۰۴S 4362/1
۴- ۳۲۲۰۵S 4462/1
۵- ۳۱۸۰۳S
۶- ۳۲۷۶۰S 4501/1
۷- ۳۲۷۵۰S 4410/1

مشخصات اختصاصی:

۱- قدرت بالا
۲-مقاومت بالادر برابر نفوذ حفره ای و خوردگی موئی
۳-مقاومت بالا در برابر تنش های منجر به ترک خوردگی و خستگی هر دو ناشی از خوردگی
۴-مقاومت بالا در برابر خوردگی های یکپارچه
۵-مقاومت خوب در برابر خستگی
۶-قدرت جذب انرژی بالا
۷-انبساط حرارتی پائین
۸-جوش پذیری خوب

کاربردها

۱-مبدل های حرارتی
۲-آبگرمکن ها
۳-محفظه های تحت فشار
۴-تانکرها
۵-شفت ها و جلو برندها قطعات گردشی دیوارهای موج شکن حائل در سکوهای دریایی
۶-تانکرهای حمل مواد و نیز سیستم های لوله کشی جهت تانکرهای شیميایی ۷
۷-هضم کنندها و سایر دستگاها در صنایع کاغذ و خمیر کاغذ ۸
۸-داکتهای تصفیه گاز
۹-سیستم آب دریا
۱۰-کارخانجات آب شیرین کن

مختصات عمومی:

استنلسهای دابلکس به عنوان استنلس های بگیر- نگیر ( مغناطیسی- غیر مغناطیسی) نیز شناخته شده که تعداد زیادی از خواص مفید هر دو نوع استنلس استیل بگیر و نگیر را دارا می باشد. به علت درصد بالای کروم و نیتروژن و همچنین در اکثر موارد مولیبدن دارای مقاومت بالا در برابر خوردگیهای نقطه ای و یکنواخت می باشند. ساختمان میکروسکوپی استنلسهای دوپلکس موجب افزایش توانایی(قدرت) و مقاومت آن در برابر ترک خوردگی های ناشی از تنشهای خوردگی می گردد. استنلسهای دابلکس درای خصوصیت جوش پذیری خوبی نیز می باشند.

خوردگی یکنواخت(uniform corrosion):

این نوع خوردگی در هنگامی اتفاق می افتد که کل سطح استیل در مجاورت محیط خورنده قرار گرفته و بصورت یکنواخت در معرض خوردگی قرار می گیرد . بطور کلی هنگامی که سرعت خوردگی در استیل کمتر از ۰/۱ میلیمتر در سال باشد ، استیل با مقاومت خوب در برابر خوردگی تلقی می گردد. استیلهای دابلکس به علت برخورداری از درصد بالای کروم مقاومت بسیار عالی در برابر خوردگی در بسیاری از محیطها را دارند. ۲۳۰۴SAF در بسیاری از مواقع معادل ۴۴۰۴ بوده و انواع دیگر استیلهای دابلکس با آلیاژهای بالاتر مقاومتهای بیشتری در برابر خوردگی از خود نشان می دهند. در اسید سولفوریک که یا یونهای کلر همراه گردیده، دوپلکس ۲۲۰۵ از استنلس نوع ۴۴۰۴ مقاومت خیلی بهتری در برابر خوردگی از خود نشان داده و مقاومت آن معادل استنلس نوع ۹۰۴ L می باشد

خوردگی حفره ای و موئی(PITTING):

با افزایش کروم ، مولیبدن و نیتروژن در استیل مقاومت آن در برابر خوردگی حفره ای افزایش می یابد.

ترک ناشی از تنش خوردگی:

در محیط های کلریدی با درجه حرارت بالا، استنلس استیلهای نگیر در معرض بروز ترک بر اثر تنش خوردگی قرار می گیرند. استنلس استیلهای از نوع دابلکس به علت تداوم فاز مغناطیسی شان به میزان بسیار کمتری در مقابل اینگونه خوردگی حساس می باشند.

تنش خوردگی سولفاید منجر به ترک:

در شرایط حضور محلول های هیدرو سولفاید و هیدروکلراید، امکان بروز تنش خوردگی منجر به ترک در درجه حرارت های پائین تر بیشتر می گردد. چنین شرایطی در بدنه چاههای نفت و گاز به شدت امکان وقوع پیدا می کند. در حالیکه انواع استیلهای ۲۲۰۵و ۲۵۰۷SAF مقاومت خوبی در اینگونه شرایط از خود نشان می دهند در حالیکه استنلسهای با ۱۳ درصد کروم تمایل بیشتری به تنش خوردگی منجر به ترک دارند.

خستگی خوردگی(CORROSION FATIGUE):

استیلهای دابلکس به علت قدرت مکانیکی بالا و مقاومت زیاد در برابر خوردگی دارای توانائی بالا در برابر خستگی خوردگی می باشند مقاومت استیل ۲۲۰۵ در آب دریا (مصنوعی) بیشتر از انواع دیگر آن می باشد

خوردگی داخل کریستالی:

به علت ساختمان میکروسکوبی خاص و درصد پائین کربن این نوع استنلسها دارای مقاومت بسیار خوب در برابر خوردگی داخل کریستالی می باشند و به گونه ای هستند که پدید آمدن حالت غیر مغناطیسی در منطقه حرارت دیده جوش را تضمین می نمایند و پدید آمدن کاربیدها و نیتریدهای ناخواسته در مرزهای دانه ای در اینگونه استیل ها به حداقل کاهش می یابد.

جوش:

جوش پذیری استیل های دابلکس خوب بوده و روشهای معمول جوشکاری در استنلس استیل ها در مورد آنها نیز صادق می باشد.

روشهای معمول جوش استنلس استیل:
  • جوش قوسی فلز با حفاظت
  • جوش قوسی تنگستن با گاز
  • جوش قوسی با الکترود
  • جوش قوسی با پلاسما

دستور العمل کلی زیر درهنگام جوشکاری می تواند عموما مورد استفاده قرار بگیرد:

۱-جوش ماده می بایست بدون پیشگرم انجام پذیرد.
۲-ماده باید فرصت سرد شدن تا حد پایین تر از ۱۵۰ در جه سانتیگراد در بین مراحل مختلف جوش را داشته باشد .
۳-جهت حصول مشخصات خوب برای فلز جو ش شده ، مواد پر کننده مورد استفاده قرار گیرد .
۴-جهت حصول شرایط مناسب تعادلی بین حالت مغناطیسی و غیر مغناطیسی در جوش ، قدرت قوس جوش می بایست در محدود های توصیه شده باقی بماند.
۵-برای اطمینان از عدم وقوع خوردگی حفر ه ای در جوشکار های GTIMوPAW 5- اضافه نمودن نیتروژن در گاز محافظ توصیه می گردد.